Het verhaal van VVW Turnhout

Het begin – het meer -  het Britse leger – de naam

 • Het verhaal van de “Turnhoutse zeilclub” begint in 1971, toen twee zeilers elkaar ontmoetten aan het Zilvermeer in Mol.  Op 21 oktober 1971 werd een eerste vergadering gehouden, met het stille vooruitzicht ooit gebruik te kunnen maken van het meer ontstaan door zandwinning voor de aanleg van de autosnelweg E3. 
 • Op 4 november 1971 werd de Turnhoutse Zeilclub gesticht met Alfons Verwaest (overleden op 26-08-2013) als voorzitter.
 • In december 1971 maakte het bestuur kennis met Robert Orlent, nationaal voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Watersport (VVW) die later zou uitgroeien tot officieel erkende landelijke sportvereniging, het Verbond van Vlaamse Watersportverenigingen.
 • In juli 1972 waren we een zeilclub zonder vaarwater, maar we werden met open armen ontvangen binnen de schoot van VVW als 14de club. Vandaar onze nieuwe benaming “VVW Turnhout”, een apolitieke zeilclub voor ieder die houdt van watersport.
 • September 1972 - Door bemiddeling van VVW mochten wij van de "Intercommunale E3" (bij gedoog) de zandwinningsput in gebruik nemen. Op enkele maanden tijd schreven een 50-tal gezinnen zich in als lid, daarvan 36 bootbezitters.
 • Op zondag 31 maart 1974 werd de eerste nationale zeilwedstrijd ingericht van de klasse 485. De eerste interclub-wedstrijd vond plaats op 22 september 1974 met 22 deelnemers.
 • Ook het Britse leger werd lid bij VVW Turnhout:  Het beschikte over een militair kamp in de gemeente Emblem.  Het was de tijd van de koude oorlog tussen oost en west, en vóór de val de muur van Berlijn.  De Britse militairen beschikten over enkele 420's.  Het waren stoere jongens, ze zeilden niet altijd goed, maar wel met veel enthousiasme en Britse humor.De Britten schonken ons een houten chalet, die wij op 14 september 1975 doopten tot  "clubhuis van VVW Turnhout”.  Ook de toenmalige burgemeester van Turnhout, François Boonen, was op het appel.
 • De pastoor van de Parkwijk kwam jaarlijks langs in de lente, om de boten te wijden.
 • Sinterklaas bracht in december een bezoek aan de brave Turnhoutse kindjes, die mandarijntjes kregen. De Britse kindjes gaf de sint “speculation”.  De Sint voer met een stoomboot van het type Schakel, met dank aan Machinist Marcel Proost, kapitein Jef Wouters en de vrouwelijke roetpieten.
 • Intussen waren reeds 120 families aangesloten, samen goed voor 60 boten.
 • Een eerste botenloods werd ingehuldigd op 24 oktober 1976, een boogconstructie die ook van het Britse leger kwam. In plaats van een Starfighter herbergde de loods Lasers, 420's en surfboards.
 • 30 juni 1979: het begin van onze zeilschool: Met 3 eenmansbootjes Optimist gingen we van start. In samenwerking met BLOSO werd een degelijke zeilcursus opgesteld, met gemotiveerde en bekwame instructeurs uit eigen midden.
 • Op 7 december 1979 gaf voorzitter Alfons Verwaest het roer over aan vice-voorzitter Eddy Dieltiens.
 • De meeste clubleden zeilden enkel in Turnhout, maar er was ook een circuit van Vaurien, 420, 445, 470 en 485 of zelfs 490-zeilers die over het hele land wedstrijd zeilden.  De Laserklasse deed wat later zijn intrede. Er werden om ter eerst rondjes rond de 4 boeien gezeild, er was ook een Ladiescup.

 

Het domein

 

 • Ons vaarwater en een deel van de bossen errond, ook gekend als domein De Melle, waren sinds 1960 in handen van de "Intercommunale E3" en het Ministerie van Openbare Werken. In 1983 werd het domein overgedragen aan Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
 • VVW Turnhout stapte op 15 oktober 1988 over van een feitelijke vereniging in een volwaardige VZW.
 • Onze samenwerking met de sportdienst van de stad Turnhout, resulteerde in een jaarlijks bezoek van de Turnhoutse Zwemacademie,  die haar leden wou laten proeven van de watersport.
 • Op 1 december 1993 besliste de Vlaamse Regering het beheer van De Melle in handen te geven van de Dienst Waters en Bossen, als pilootbestuur.  Turnhout werd gelast met het beheer van de watersportactiviteiten via een concessie-overeenkomst. 
 • Intussen was de clubvloot uitgebouwd tot 6 Optimisten en 4 zeilboten van het type 420.  Naast de zeilboten, was ook de surfsport erg in de mode in de jaren ‘80 en ‘90.
 • De clubleden zeilden het hele jaar door op de Melle, en ’s zomers trokken vele families ook naar het Veerse Meer in Zeeland om te zeilen en te surfen op groter water. De club kocht 6 surfplanken van het merk Bic in 1995.
 • In 1996 , na 16 jaar, vond Eddy Dieltiens de tijd rijp voor de nieuwe generatie:
 • Jan Proost kende het reilen en zeilen van VVW Turnhout.  Hij startte als nieuwe voorzitter en tilde de zeilschool naar een nieuw niveau.

 

De zeilschool – de gebouwen

 

 • Het clubbestuur breidde ook uit en mede onder impuls van Herman Van Deun, sloot onze vereniging in 1996 een 25-jarige gebruiksovereenkomst af met de stad Turnhout. VVW Turnhout was daarmee verzekerd van het gebruiksrecht van het watervlak als één van de gebruiksgerechtigde clubs.
 • In de overeenkomst werden enkele verplichtingen opgenomen, onder meer de bouw van een nieuwe loods (met zadeldak), waarvoor wij in 1999 een bouwvergunning kregen.
 • Op 16 april 2000 werd de grote loods in gebruik genomen: Het aantal ligplaatsen verdubbelde. We installeerden sanitair, kleedkamers en een heuse verwarming. Met een ingenieus takelsysteem (van de hand van André Geerts) kan elk lid haar/zijn boot eigenhandig in en uit het botenrek halen. We bouwden strandkarren. Talloze handen, allemaal clubleden, kwamen eraan te pas.
 • In 2002 sloot onze club zich aan bij de VYF (Vlaamse Yachting Federatie), het nieuwe nationale verbond.
 • We vernieuwden in 2003 de volledige Optimistenvloot voor de jongste zeilers en in 2004 kwamen de volwassenen aan bod: we huldigden het nieuwe vaarseizoen in met 5 nieuwe 420’s.
 • Eenmaal per jaar, verhuist de club voor 5 dagen naar het Noorden:  We huren een vloot Valken om de Friese wateren te temmen:  De streek van Heeg en Sneek zijn een uitgelezen plek om te leren opkruisen, zeilen en masten te hijsen en strijken, in teamverband!

 

Jeugdwerking – monitoren van hoog niveau

 

 • In 2007 werd onze afdeling “Jeugdwerking” opgericht: het initiatief dankt haar succes aan tal van leden zoals Paul van Emmerick, Elger Allard, Léon Liebreghts, Bart Proost,  Carl Proost en Vincent Verheyen, die er hun ziel in legden. 
 • Eind 2007 werden 6 gloednieuwe Splash-boten aangekocht en in het voorjaar van 2011 nam onze club de 3 Splashes van KLYC over.
 • Omdat de vraag naar zeilcursussen voor jongeren steeg en omdat de overstap van Optimist naar Splash in veel gevallen te groot was, kochten we in 2013 een vloot van 8 boten van het type RS Tera aan.  Het cursusaanbod werd uitgebreid met 3 verschillende cursussen voor dit boottype.
 • Op 2 oktober 2018 overleed Eddy Dieltiens (de tweede voorzitter van de zeilclub) op 89-jarige leeftijd.
 • Het succes van de jeugdwerking was en is vandaag nog altijd groot:  Ze zorgt voor intensieve zeilactiviteit voor de jeugd: Tweemaal per maand op zondagvoormiddag trainen kinderen en jongeren op een speelse manier,  met als bekroning een heus Mega-End-of-Summer-Special- Festival in de maand augustus.