home icon
Zeilmarathon
Zeilmarathon

Op zaterdag 25 mei organiseren we opnieuw een zeilmarathon ten voordele van het goede doel.
Het goede doel dat we steunen is "abajaa!", de groep gehandicapten die we al twee jaar in de maand juli ontvangen hebben en die, zoals zo velen, moeite hebben om sponsors te vinden voor al hun activiteiten.

Tijdens de zeilmarathon zullen er zo veel mogelijk rondjes gezeild worden tussen 9 en 19 uur.
Per boot dient er een team gevormd te worden; het team met het meeste rondjes zal voor één jaar onze erelijst aanvoeren.
Ook het team met het snelste rondje zal van de eerste plaats in een afzonderlijk klassement genieten.

Aangezien we zeilen voor het goede doel laten de teamleden zich sponsoren voor een minimum van 10 euro (in schijven van 2,5 euro) Om het geen echte geldslag te laten worden, hebben we ook een maximum gesteld van 25 euro.
De schijven tussen de 10 en de 25 euro bepalen het aantal pogingen om de snelste ronde te realiseren.

Onze vraag is vooral, kom mee doen of kom supporteren. Iedereen is welkom.

Wedstrijdreglement : 10-uren zeilmarathon

 1. Met de deelname aan de wedstrijd verklaren de deelnemers zich akkoord om het principe van fair play te zullen nastreven.
 2. De wedstrijd is onderworpen aan de huidige in voege zijnde regels voor wedstrijdzeilen (RvW) van de ISAF. In afwijking hierop wordt aan de deelnemers gevraagd om, uit eigen beweging, een stormrondje te varen indien zij een fout tegen deze regels begaan.
 3. Protest is niet mogelijk. Iedereen heeft zich immers akkoord verklaard met het fair play principe !
 4. De wedstrijd is toegankelijk voor alle klassen van één- of tweemans open zeilboten.
 5. De wedstrijd neemt aanvang op de wedstrijddag om 9 uur en eindigt dezelfde dag om 19 uur. Op elk gewenst moment binnen deze tijdslimiet mogen de teams van start gaan.
 6. De wedstrijd wordt opgedeeld in 2 klassementen, onderverdeeld volgens het type boot (Optimisten, éénmansboten of tweemansboten), waarbij de resultaten telkens worden verrekend via het SW-handicapsysteem, beschreven op de website van sailsupport.nl :
  • a) Het rondeklassement : een rangschikking van de teams volgens het aantal gevaren ronden, berekend volgens de formule : het gecorrigeerde aantal ronden = aantal gevaren ronden x 100/SW-cijfer.
  • b) Het tijdsklassement : een rangschikking van de teams volgens de snelst gevaren ronde, berekend volgens de formule : de gecorrigeerde rondetijd = gemeten rondetijd x 100/SW-cijfer.
 7. Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel in teamverband waarbij aan de volgende voorwaarden dient voldaan te zijn :
  • a) Het team bestaat minstens uit een dubbele bemanning, voor éénmansboten uit minstens 2 zeilers en voor tweemansboten uit minstens 4 zeilers, en mag uit een onbeperkt aantal leden bestaan. Tijdens het zeilen moet steeds een volledige bemanning aanwezig zijn in de boot. Niet ingeschreven personen mogen tijdens de wedstrijd niet aanwezig zijn op de boot.
  • b) Het team dient zelf voor een één- of tweemans open zeilboot te zorgen. De éénmansboten van de club kunnen gebruikt worden (na reservering), de tweemansboten van de club worden echter gebruikt voor de opendeurdag. Er dient de ganse dag per team met dezelfde boot en dezelfde tuigage gezeild te worden.
  • c) Elk teamlid kan minimum een basisbrevet van 1-mansboten of meermansboten, met minstens 7 stempels onder elkaar, aan de wedstrijdleider voorleggen, of kan een gelijkwaardige ervaring bewijzen.
  • d) Elk teamlid beschikt over gepaste zeilkledij inclusief een degelijk zwem- of reddingsvest.
  • e) Elk teamlid heeft zich voor de start voor minimum 10 euro (4 schijven van 2,50 euro) en voor maximum 25 euro laten sponsoren voor het goed doel, welke de wedstrijdleiding vooraf kenbaar heeft gemaakt aan het grote publiek. Dit sponsorbedrag dient voor de start aan de wedstrijdleider overhandigd te worden.
   De wedstrijdleider ondertekent het sponsorformulier voor ontvangst.
 8. Deelname aan de wedstrijd impliceert om opgenomen te worden in de rangschikking van het rondeklassement. Om opgenomen te worden in het tijdsklassement, dient de wedstrijdleiding bij het passeren van de start/finishlijn in kennis te worden gesteld van de recordpoging, die zal aanvangen wanneer de start/finishlijn opnieuw zal worden overschreden. Elk team mag maximaal 10 ronden voor het tijdsklassement varen. Voor aanvang van elke recordpoging moet, door een lid van het team, een schijf van 2,50 euro bovenop de 4 schijven, bepaald in Artikel 7-e, betaald zijn aan de wedstrijdleider.
  De winnaars van elk klassement zullen opgenomen worden in de erelijst van de Zeilmarathon.
 9. Het wedstrijdveld bestaat uit een driehoeksbaan. De start/finishlijn wordt gevormd door de startboei en de startvlag op de wal. De aflossing van de bemanning gebeurt in het afgebakend gebied aan het strand voor de start/finishlijn. De aflossing van de bemanning gebeurt op eigen initiatief en moet minstens evenveel gebeuren als dat het team bemanningen telt.
 10. Telkens een team 42 ronden heeft afgelegd zal de scheepsbel worden geluid. De bestuursleden van de club zullen, bij de eerste keer dat een team erin slaagt om 42 ronden te varen, een tournée générale aanbieden aan alle deelnemende teams van de zeilmarathon.