home iconjaarlijks lidgeld € 80,00
supplement voor elk extra gezinslid € 10 per persoon
sympathisanten (zij mogen niet op het wateroppervlak) € 35,00