keer bekekenspacer home icon spacer home icon

Gepost op : zaterdag 21 februari 2015: Onze club groeit...

maar ook onze leden groeien en groeien door...

Carl was er al bij toen Leon en Elger in 2007 de jeugdwerking oprichtten, toen nog als zeilend jeugdlid. Vandaag is Carl het aanspreekpunt van onze club voor alles wat met jeugdzeilen te maken heeft. Hij behaalde op het einde van vorig seizoen zijn diploma "Instructeur B Zeilen - Discipline Zwaardboten" van de Vlaamse Trainerschool. En de afgelopen maanden zette hij de theorie, van zijn bijscholingen voor jeugdsportcoördinator, om in de praktijk.

Sinds Leon en Elger van start gingen met de jeugdwerking neemt het aantal families dat lid wordt van onze club gestaag toe. De club telde in 2014 119 gezinnen met een totaal van 319 individuele leden. Het bestuur is daar niet ongevoelig voor en beseft ten volle dat een investering in onze jeugd automatisch vruchten afwerpt in de vorm van een geëngageerd ledenbestand. Sommige zeilers willen niet alleen dat hun zeilcapaciteit groeit maar zijn zo geïnteresseerd in de werking van onze club dat ze actief deel willen uitmaken van het succes dat onze zeilclub de laatste jaren kent. Dit is een comfortabele win-win-situatie voor alle partijen want vele helpende handen maken het werk licht en wat is er leuker dan samen tot constructieve ideeën te komen waarvan de zeilclub (en daarmee ook zijn leden) beter van worden. Carl zette er zijn schouders onder om alles in goede banen te leiden.

De zeilmonitoren werden samen gebracht om te bekijken wat de wensen en de noden waren. Op deze vergaderingen waren alleen maar gemotiveerde jonge lui aanwezig die zich garant willen stellen voor de kwaliteit van onze zeilcursussen. Uniformiteit en kwaliteit waren dan ook de kernbegrippen op deze besprekingen.

Ook de kwaliteit van het jeugdzeilen in het algemeen in onze club wordt nu gewaarborgd door een jeugdbeleidsplan. We zeggen niet alleen dat we onze jeugd ondersteunen, maar we leggen in een plan ook vast wat de doelstellingen zijn en hoe we die willen bereiken.

Er werd zelfs een nieuw bestuursorgaan in het leven geroepen nl. de jeugdraad. De voorzitter is de jeugdsportcoördinator en de raad bestaat vervolgens uit de volgende jaarlijks democratisch verkozen raadsleden: de Optimistenlesgever van de jeugdwerking, 2 RS-Tera zeilers en 2 Splash zeilers. Voor 2015 zijn dat Carl, Tim, Joppe, Dries, Lise en Nele. De bedoeling van deze raad is om de jeugdwerkers te laten participeren in de organisatie maar ook om hun noden en hun wensen kenbaar te maken aan het bestuur. De jeugdsportcoördinator zetelt immers ook in het algemeen bestuur.

Onze zeilclub heeft daarmee een modern bestuur waarbij jeugdleden vanaf 11 jaar actief kunnen deelnemen aan het bestuur van onze organisatie, en kunnen doorgroeien naar monitor en later zelfs bestuurslid worden. Carl is daarvan het eerste voorbeeld. Wij hopen dat er nog zullen volgen...