keer bekekenspacer home icon spacer home icon

Gepost op : dinsdag 10 februari 2015 : VSF reageert op persberichten over maatschappelijke waarde van sportclubs

Afgelopen weekend verschenen er verschillende persartikels over de maatschappelijke waarde van sportclubs. Op basis van een onderzoek van de KU Leuven werd de indruk gewekt dat sportclubs in Vlaanderen te veel bezig zijn met competitie en hun maatschappelijke taken verwaarlozen. De VSF wil hier sterk op reageren en is ervan overtuigd dat de maatschappelijke return van sportclubs juist heel groot is.

Hieronder vind je het persbericht dat VSF vandaag verspreidde als reactie op het onderzoek van professor Scheerder:

Sportclubs hebben grote maatschappelijke waarde voor weinig belastinggeld

“Sportclubs in Vlaanderen zijn te veel bezig met competitie en verwaarlozen hun maatschappelijke taken.” Althans, die indruk wordt gewekt in de krantenberichten van afgelopen weekend. Het onderzoek “Sportclubs in Beeld” van professor Jeroen Scheerder (KU Leuven) stelt dat clubs o.a. meer moeten inzetten op het promoten van gezond leven.

De Vlaamse Sportfederatie is ervan overtuigd dat de maatschappelijke return van sportclubs juist heel groot is. De berichtgeving van afgelopen weekend stemt niet overeen met wat de Vlaamse sportfederaties dagelijks in de praktijk zien. Sociale binding, verwerven van competenties en vaardigheden, plezierbeleving in sport,… die aspecten zijn sterk aanwezig binnen elke sportclub. Het is dan ook jammer dat het maatschappelijke belang van de sportclub, die drijft op vrijwilligerskracht, door de uitspraken van professor Scheerder niet erkend wordt.

Professor Scheerder stelt dat de clubs te weinig return leveren voor het vele belastinggeld dat ze krijgen. Geraldine Mattens van de Vlaamse Sportfederatie: “De sportsector is in vergelijking met andere verenigingssectoren de minst gesubsidieerde. Wij klagen daar niet over, maar willen dan ook niet afgeschilderd worden als een sector waar veel belastinggeld naartoe gaat. De maatschappelijke return die de sportclubs leveren gaat veel verder dan de financiële input. Denk maar aan de dagelijkse inzet van de duizenden vrijwilligers in de sport, hun maatschappelijke inbreng wordt vaak niet naar waarde geschat.”

Gezond leven

Professor Scheerder stelt dat ongezond gedrag, zoals roken en slechte voedingsgewoonten, vaak gepromoot of toch sterk mogelijk gemaakt worden in de sportclubs. Geraldine Mattens: “Ook dat willen we ontkrachten. Uit een onderzoek van de Universiteit Gent blijkt dat leden van een sportclub meer gezonde voedingsgewoonten vertonen, en het even goed of beter doen dan leeftijdsgenoten die niet bij een sportclub zijn aangesloten op het vlak van ongezonde voedingsgewoonten. Om die reden besliste de Vlaamse werkgroep voeding en beweging (opgericht op advies van de minister van Volksgezondheid) om niet prioritair via de sportclubs aan gezonde voedingsgewoonten te werken, maar eerder via andere doelgroepen.”

Meer cijfers

Uit de Grote Sportclubenquête (2012), die werd afgenomen bij meer dan 1.700 sportclubs, bleek: 36% van de sportclubs is bereid om rond gezondheidsthema’s te werken, 70% van de sportclubs organiseert niet-sportieve clubactiviteiten voor sociale contacten tussen leden, en 21% van de sportclubs werkt actief rond maatschappelijke thema’s (bv. gezondheid, milieu, mobiliteit, ethiek).

De Vlaamse Sportfederatie vzw (VSF) is de koepelorganisatie die 82 erkende en gesubsidieerde Vlaamse sportfederaties (voor onze club is dat de Vlaamse Yachting Federatie) in Vlaanderen bundelt. De VSF ondersteunt en vertegenwoordigt die federaties, goed voor meer dan 19.000 clubs en 1.400.000 sporters, en is daarmee spreekbuis van de Vlaamse sportfederatiesector. Meer informatie: www.vlaamsesportfederatie.be