keer bekekenspacer home icon spacer home icon

Gepost op : woensdag 25 juni 2014 : cursus Yachtman

beste clubleden,

we zijn op zoek naar minimaal 14 leden die een cursus Yachtman willen volgen. Vanaf 14 deelnemers kan de cursus in het clubhuis georganiseerd worden aan een sterk verminderd tarief.
lesgevers komen van Altaïr, een organisatie dat deze en andere cursussen reeds jaren verzorgd.

het is de bedoeling om hier een winteractiviteit van te maken, dit wil zeggen start in het najaar om een drietal maanden later te eindigen. (de cursus loopt over 13 avonden)

voorlopig is het de bedoeling om geïnteresseerden bij elkaar te brengen, eventueel eens samen te zitten om een en ander te bespreken, waarna contact wordt opgenomen met Altaïr om dit rond te krijgen.

kostprijs voor de 13 lesavonden zal zo’n 145 euro bedragen, indien we meer dan 14 deelnemers vinden zal de prijs per persoon iets zakken. Zie de volledige detail van de offerte!

kijk alvast even op de website van Altaïr: www.altairvaarschool.be voor meer informatie over de cursus

geïnteresseerd? mailtje aan herman.van.deun@telenet.be wil je weten wie je reeds voorgingen ? kijk hier: lijst deelnemers

niet te lang wachten, er zijn reeds 17 geïnteresseerden!

de lessen zullen steeds doorgaan op de volgende maandagen: 3/11/2014, 17/11/2014, 24/11/2014, 01/12/2014, 8/12/2014, 15/12/2014, 5/01/2015, 12/01/2015, 19/01/2015, 2/05/2015 en 9/02/2015. dus 11 maandagen i.p.v. de “normale” 13. dit omdat we als zeilers een aantal termen en regels als gekend mogen beschouwen.
het geeft Bart de mogelijkheid om sommige hoofdstukken verkort te bespreken. in elk geval zal de cursus de nodige stof bevatten om jullie naar het examen te begeleiden

elke cursusavond start om 19.30 uur en eindigt rond 22.30 uur in het clublokaal aan de Melle.

op de eerste cursusavond zal Bart u uitleggen wat er gebruikt zal worden aan materiaal.
dit kan, naar uw wensen en noden, geheel of gedeeltelijk bij Altaïr besteld worden. er is geen aankoopverplichting

zelf breng je alvast schrijfgerief: potlood, gom, schrijfblok en eventueel een markeerstift mee.