home icon

Hoofdlid :

Rijksregisternummer: *
* *
* *
* *
* *

Andere gezinsleden :

 

gezinslid 1

gezinslid 2

gezinslid 3

gezinslid 4

gezinslid 5

gezinslid 6

gezinslid 7


Gegevens boten en planken :


Opmerkingen :

Uw opmerkingen :

Disclaimer :

Kandidaten tot het lidmaatschap worden verzocht kennis te nemen van de statuten, het intern reglement, het huishoudelijk reglement, het reglement van het domein "De Melle" en verbinden zich onvoorwaardelijk tot naleving van de huidige en toekomstige voorschriften, uitgevaardigd door de algemene vergadering en de beheerraad. Ik bevestig dat ik hiervan kennis heb genomen : *

Afhandeling van uw inschrijving :

1. Nadat dit document door ons werd geregistreerd, zullen wij u een betalingsuitnodiging bezorgen.
  2. Na ontvangst van de betaling sturen wij u een bevestiging van voltooiing van inschrijving. Pas hierna is uw toelating en de verzekering in orde.

De velden met * zijn verplicht in te vullen !